0 item(s)

0,00

Your cart is currently empty.

Continue Shopping

Wat doen we

We helpen bij alle fasen van het ontwikkeling van netwerken. Bij het opstarten ervan, het uitbouwen of effectiever maken van de collegiale, relatie-netwerk of lerende netwerken waar we tegenwoordig in toenemende mate in werken. Het kan zijn dat je een netwerk rondom een gebiedsopgave of maatschappelijke vraag meer ‘zelf-organiserend’ wilt maken, of de relaties in het netwerk ‘vitaler’. In alle gevallen kunnen we jullie hierbij begeleiden.

Hoe wij dat doen? We gaan het liefst in gesprek over uw vragen en dit filmpje geeft al een indruk van onze unieke benadering zoals in het boek ‘Netwerken met Energie’ is beschreven.

Netwerken met Energie!

Al tien jaar ontwikkelgroepen Netwerken Werken

In het kader van het programma ‘Provincie van Waarde’ is Provincie Zuid Holland al jaren geleden gestart met interne ontwikkeltrajecten. Ambitie was om de vaardigheden voor de nieuwe rol van de overheid (faciliterende en co-creërende overheid) verder te ontwikkelen. Elke jaar zijn er 1 of 2  trajecten en sinds enige tijd faciliteert de provincie ook zogenoemde ‘gebiedsacademies’ om het netwerkend werken in een specifiek gebied rond een concrete uitdaging toe te passen en ook partners daarin toe te rusten. Bij elk van deze activiteiten zijn we betrokken en mede dankzij deze intensieve samenwerking kon het gedachtegoed van Netwerkend Werken zich verder ontwikkelen.

Zelfs in Coronatijd gaan we door met de lopende groep. De aandacht richt zich uiteraard nu vooral op het warm organiseren en het zorgen voor en behouden van vitaliteit in de samenwerking met collega’s en met externe partijen.

Vanuit Netwerk & Co zijn Bowine Wijffels en Rosa Lucassen bij deze trajecten betrokken. Voor meer informatie: bowine@netwerkenco.nl.

Hoe krijgen we er weer muziek in?

Een camping op één van de  Zuid Hollandse eilanden dreigt te verloederen. Er zijn grote zorgen want deze plek moet toch echt geen tweede ‘Fort Oranje’ worden. Daar zijn de recreatieondernemer, gemeente, provincie, omwonenden en rijk het over eens! Echter ieder heeft een ander idee voor de herbestemming van het in de problemen geraakte vakantiepark. Hoe komen we daar nu verder mee?

We starten vanuit het vertrouwen dat we eruit komen en vanuit de overtuiging dat alle partijen nodig zijn om tot nieuwe oplossingen te komen. En we vragen alle partijen wat écht belangrijk is en wat werken aan een beeld waar ze zich allemaal in kunnen vinden.

Werken met energie vraagt lef
Al snel blijkt dat eigenlijk iedereen wil bijdragen aan een toekomstbestendig park en ook zijn ze het er wel over eens dat niets doen geen optie is. In een volgende stap weten we ruimte te maken in het overleg door te inventariseren wat we nog niet weten en wat nog uitgezocht dient te worden. Vervolgens maken we hier afspraken over en formuleert iedereen zijn zelf toebedeelde taken. Op dit moment wordt iedereen deel van de oplossing.

Sam ruimte creëren voor nieuwe oplossingen, oplossingen die nog niet bedacht zijn of die we nog niet aan elkaar kunnen vertellen. En steeds weer hardop vragen wat er nu echt belangrijk is en hoe het eruit ziet als het gelukt is. Dat brengt ieders aandacht en energie naar wat er wel kan en zorgt dat het weer gaat stromen. Dat vraagt wel om bij de spanning te durven blijven die in zo’n groep dikwijls onder de tafel blijft. Erkennen waar het schuurt zoals bijvoorbeeld het verschil in tempo van ondernemer en de overheden bijvoorbeeld, en dan samen kijken naar echt goede oplossingen. En elkaar durven aanspreken op afspraken die gemaakt zijn.

De oplossing
De ruimte voor het recreatiepark om toekomstbestendig te ontwikkelen komt stap voor stap dichterbij. Er is energie om gezamenlijk te kijken naar randvoorwaarden en doorbraken. De muziek klinkt, in de verte over het water…. als een belofte. We zijn er nog niet, maar er komt zeker een mooie verassende toekomst voor dit recreatiepark.

Wat is een Community of Practice? 

Een Community of Practice is een hele specifieke werkvorm. Een methode om met een groep te werken en daarbij vooral de wijsheid van velen los te maken en te benutten bij het onderzoeken van een gezamenlijke vraagstelling. Of een collectieve opgave. Het is een hele goede werkvorm om in netwerken te werken aan een specifieke ontwikkeling. Onze collega Lidwien Reyn is gespecialiseerd in het faciliteren van zogenoemde CoP’s.  Ze gaf 3 April 2020 een uitgebreid Webinar over deze werkvorm.

Je kunt het Webinar terugkijken via deze link: Webinar Community of Practice

 

Vitaliteit, netwerken en het nieuwe normaal? 

“Webinars voor de frontwerkers en thuiszitters. Kennis, inspiratie, aandacht voor elkaar en reflectie in bijzondere tijden. Het grootste aanbod van webinars in Nederland vindt u hier. En ondertussen komt ‘het nieuwe normaal’ razendsnel op ons af”.

Dat is de tekst van de site van de haagse beek waar we als gastsprekers ook een aantal Webinairs mochten verzorgen.

Eelke Wielinga licht het gedachtengoed van ‘netwerken met energie’ toe en gaat in op de thema’s energie en veerkracht in vitale netwerken. Zie de link voor een  aantal boeiende Webinars 

Bowine Wijffels en Eelke Wielinga verzorgde samen een Webinar over veerkracht met perspetieven uit de natuur. Zie hier voor dit Webinar.